Azerbaycan Shaki Palace

5 katlı ve duraklı, 19 metre seyir mesafeli, 320 kg taşıma kapasiteli, 1 m/sn hızında, 2:1 dişlisiz makine dairesiz 2 adet şahıs asansörü monte edilmektedir.